Infinifun - Spännande, som engagerar och utbildar barnen och som ger dem glädje!

Skapades för att låta barn utvecklas samtidigt som de har roligt! Det innebär att vårt varumärke erbjuder barn lärorika och innovativa leksaker som har en spännande design och använder den senaste tekniken.

Infinifun Combo Sæt

Infinifun Tech Trio Set package Infinifun Duo Set package

Ett starkt engagemang för att investera i ny teknik som passar för de olika skedena i barnets utveckling. Vårt team har ett nära och kontinuerligt samarbete med barnexperter i syfte att ta fram ett brett utbud av leksaker som är särskilt anpassade för barnens behov, efter ålder och utvecklingsstadium (sambandet mellan språkljud och bokstäver, siffror, former, första ord, läsa, skriva och även nya språk)!

Infinifun carry-overs