Find forhandler

Lite Poppers - gir deg friheten til å skape alt det du kan forestille deg!

Lite Poppers™ er konstruksjon med manipulering av deler som popp-,sveip-, vridnings- og spinnegenskaper.

Lite Poppers Car Lite Poppers 2-i-1 Jet
Lite Poppers Plane Lite Poppers Logo Lite Poppers 2-i-1 Jet2
Lite Poppers Helicopter Lite Poppers Rocket