Intoy er eksperter på det nordiske marked
- med 25 mio forbrukere, 4 land og 4 språk

Intoy a/s


InToy A/S ble grunnlagt i 2011 som et 100% privat eiet, dansk selskap.

Våres misjon er å markedsføre og selge produkter, som skaper innovativ og interaktiv lek for barn i alderen 0-10 år.

Vi ønsker at produktene våres skal tilføre ny verdi i kategoriene deres, og vi tar gjerne på oss rollen som First Mover. Vi ser det som vårt ansvar å lokalisere alle våre produkter til de 4 nordiske språk

 

 

Intoy verdier


Troverdighet: Vi holder dét vi lover. Vi gjør det vi sier.

Respekt:  Vi respekterer nettverket vårt, og etterlater alltid et godt inntrykk

Innsikt og åpenhed, både i partnerskap og i vår egen bedrift.

Dynamik: Vi er dynamiske og nyskapende 

Fokus:  Vi er fokuserte og effektive,og vi har en kort beslutningsprocess

Fleksibilitet:  Vi er fleksible og omstillingsparate

Risikovillighet: Vi har risiko- og investeringsvillighet

Kvalitet: Vi leverer kvalitet

Team verdier


Respekt for, og tiltro til hverandre 

Vilje  og engasjement til å ville lykkes

Suksess  Vi deler og feirer våre suksesser

Fælles mål  Vi flytter tingene sammen - mot et felles mål

Eierskap  Vi tar eierskap. Og vi hjelper hverandre

Work smarter  Vi er fleksible og gjør mer med mindre